Wat is kindbegrip?

Kindbegrip is een pedagogische praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching die hulp en ondersteuning biedt aan kinderen (en hun ouders) met emotioneleproblemen, gedragsproblemen, en leerproblemen en alle voorkomende opvoedkwesties.

Soms kunnen kinderen vastlopen op school of thuis. Problemen hebben vaak te maken met schoolprestaties en/of met gedrag wat te druk is, te boos is, te (faal)angstig of te ongeconcentreerd is. Een kind ervaart meestal niet dat er een probleem is. Wél kan het kind ondervinden iets heel moeilijk te vinden, met alle gevolgen van dien. En dán kunnen ouders ervaren dat er wel een probleem is bij het kind, en daar hulp voor willen inschakelen. Problemen kunnen met van alles te maken hebben. Vaak uit zich dit op school of alleen thuis, maar het kan ook samen vallen. Het probleem zit meestal in het gedrag of in het leren.

Een aantal problemen kunnen zijn:
• Het kind voelt zich niet lekker in zijn vel, of is heel verdrietig
• Het loopt niet goed mee op school met leren en wordt steeds onzekerder
• Moeite met een scheiding/overlijden
• Vaak boos, driftbuien, grote mond, geen rem, speelt de baas
• Heel angstig
• Heeft moeite met sociale contacten maken en onderhouden
• Het kind word gepest of is de pester
• Het kind in bed plast of moeite heeft met ontlasting
Het kind bang is voor monsters onder het bed of verlatingsangst
• Het kind wat rustiger moet zijn van de juf/meester maar dat niet kan
• Het kind dat kampt met dyslexie of dyscalculie
• Het kind dat hoog gevoelig is en moeilijk tegen veranderingen kan

Maar er zijn nog talloze andere mogelijkheden of uitingen, niet hierboven genoemd. Heeft u het idee dat uw kind vastloopt aarzel dan niet, volg uw gevoel. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.