Kindbegrip methode


Naast coaching en de Leren LEREN methode geef ik ook nog ondersteuning in onderwijs. Dat noem ik de Kindbegrip methode.

Veiligheid doet ontwikkelen !

is mijn motto.


Als je merkt dat het kind vastloopt met leren en de reden is niet helemaal duidelijk, kunnen wij samen proberen erachter te komen hoe dit aan te pakken. En wat de vervolgstappen zouden kunnen zijn zodat het kind weer verder kan en weer de ruimte krijgt om te ontwikkelen.

Ontwikkelen kan het kind het allerbest als het zich veilig, geaccepteerd en begrepen voelt. Tijdens de kindbegrip methode is dat het eerste doel, je veilig, begrepen en geaccepteerd voelen. Dan ontstaat er gelijk een tweede doel, dat is om te kijken wat het kind al heeft geleerd en waar het nog wat te leren heeft.

We bekijken welke leerstijl het best bij het kind past. Zoeken samen uit of het kind visueel, auditief of liever kinestetisch leert. En laten het kind voelen en ondervinden hoe dit voor het kind het best werkt en zullen dan handvaten geven om hiermee verder te gaan. Er zijn verschillende methodes die ik daarbij gebruik met de kindbegripmethode.


Ik ondersteun en begeleid kinderen met de stof die ze nog kunnen verbeteren of leren. In alle rust, in een vertrouwde omgeving en zonder druk. Spelenderwijs zal ik de mogelijkheden laten zien, die passen bij de leerstijl van uw kind. Zodat uw kind de stof eigen kan maken. We zorgen dan voor succesverhalen zodat een kind zich vertrouwder zal voelen met de betreffende leerstof en meer zelfvertrouwen zal krijgen. En gemotiveerd zal worden om door te gaan.